دسته: اجتماعیRSS
آغاز طرح کنترل بازار نوروزی سلماس
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سلماس:

آغاز طرح کنترل بازار نوروزی سلماس

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سلماس از اجرای طرح کنترل بازار نوروز توسط بازرسان طرح نظارتی نوروزی صنعت و معدن از 14 اسفند در این شهرستان خبر داد.