دسته: اجتماعیRSS
ارزیابی آمادگی امدادی دانش آموزان سلماسی در قالب المپیاد آماده دادرس
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
سرپرست جمعیت هلال احمر سلماس خبر داد:

ارزیابی آمادگی امدادی دانش آموزان سلماسی در قالب المپیاد آماده دادرس

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان سلماس گفت: 200 نفر از دانش اموزان سلماسی با شرکت در ششمین دوره المپیاد آماده مدارس این شهرستان آمادگی امدادی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند.